Εκπαιδευτικές Τεχνικές για αντιμετώπιση δυσκολιών στα Μαθηματικά

Τα Μαθηματικά αποτελούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο γνωστικό αντικείμενο. Είναι ένα ταξίδι που κρύβει πολλούς θησαυρούς, πολλές εκπλήξεις αλλά και γρίφους, τους οποίους καλούνται να λύσουν τα παιδιά. Πολλές φορές ακούμε από μαθητές εκφράσεις όπως « Δε μου αρέσουν τα Μαθηματικά», «Μισώ τα Μαθηματικά», «Πωωω… τα Μαθηματικά είναι εφιάλτης» κτλ.

Επομένως, γίνεται κατανοητό πόσο δύσκολο είναι αυτό το ταξίδι για τους μαθητές με δυσκολίες. Οι μαθησιακές δυσκολίες στον γνωστικό αυτό τομέα έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από αρκετούς ερευνητές. Οι περισσότεροι, ωστόσο, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η έγκαιρη διδακτική παρέμβαση αυξάνει τις πιθανότητες για την αποτελεσματικότητά της.

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δε δύνανται να κατανοήσουν και συνεπώς να εφαρμόσουν τους μαθηματικούς κανόνες, όπως οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Μπορεί, ωστόσο, να διευκολυνθεί η διαδικασία πρόσληψής τους μέσα από ορισμένες εκπαιδευτικές τεχνικές:

  1. Την εφαρμογή, μοντελοποίηση των μαθηματικών εννοιών.
  2. Την παροχή θετικής ενίσχυσης.
  3. Τη χρήση μιας σωστά σχεδιασμένης διδασκαλίας που θα εκτείνεται από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο.
  4. Τη θέσπιση μαθησιακών στόχων που θα προκύψουν μέσα από τη μαθησιακή αξιολόγηση και θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να οργανώσει σωστά τη διδασκαλία του.
  5. Τη διδασκαλία στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.
  6. Την ενθάρρυνση εφαρμογής της «φωναχτής σκέψης», η οποία βοηθά τον μαθητή να οργανωθεί.
  7. Την εφαρμογή της πολυαισθητηριακής διδασκαλίας, με τη χρήση οπτικού, απτικού ή ακουστικού υλικού.
  8. Την οπτική αναπαράσταση των εννοιών.
  9. Τη χρήση δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.
  10. Τη διαφοροποίηση του περιεχομένου ανάλογα με τις δυσκολίες του κάθε παιδιού.

 

Ας μην ξεχνάμε πως όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα στη γνώση και οι δυσκολίες του κάθε παιδιού μπορούν να γίνουν η γέφυρα για την κατάκτηση της κορυφής!

 

Βιβλιογραφία:

Γκούμας, Ε. (2018). Διδασκαλία Βασικών Μαθηματικών Εννοιών σε μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Εκπαιδευτικός

Νίνου Ευγενία

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση