Η μέθοδος Floortime

Η μέθοδος Floortime είναι μια παρέμβαση που χρησιμοποιείται για την προώθηση της ανάπτυξης του ατόμου μέσα σε μια παιχνιδιάρικη, διασκεδαστική και ελκυστική διαδικασία. Το δέντρο της μάθησης (Learning Tree) αποτελεί έναν όρο ομπρέλα για την εξέταση του αναπτυξιακού προφίλ των ατόμων  και είναι αυτό που μας καθοδηγεί σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Για να αναπτυχθεί το δέντρο της μάθησης χρειάζεται δυνατό ριζικό σύστημα, δηλαδή, πρέπει να δούμε το παιδί ως προς το αισθητηριακό του σύστημα, το σύστημα των συναισθημάτων του, την οπτικο-χωρική και ακουστική του επεξεργασία και τον κινητικό του συντονισμό.  Σημαντικό ρόλο στο μοντέλο αυτό παίζουν οι σχέσεις και η δύναμη των ανθρώπινων δεσμών για την προώθηση της δέσμευσης, της επικοινωνίας, των θετικών συμπεριφορών και της σκέψης. Για την εδραίωση μιας θετικής σχέσης χρειάζεται να δείξουμε ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για τα ενδιαφέροντα του παιδιού, να το ακούσουμε χωρίς να διδάσκουμε, να δείξουμε συμπόνια και ενσυναίσθηση και να το απολαύσουμε! Οι βασικές αρχές της προσέγγισης Floortime είναι: Πηγαίνω στο κόσμο των παιδιών και εξερευνώ τις ιδέες του,  Προκαλώ το παιδί να κάνει επαφή μαζί μου και Επεκτείνω τη δράση και την αλληλεπίδραση!

Η προσέγγιση αυτή απευθύνεται σε παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, ΔΕΠ-Υ, σύνδρομο Down, εύθραυστο Χ και διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας.

 

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση