Η σημασία της Αξιολόγησης!

Το σημαντικότερο βήμα στην προσπάθεια παρέμβασης σε έναν μαθητή με ΜΔ ,με καθυστέρηση λόγου , με αναπτυξιακές δυσκολίες  είναι η σωστή αξιολόγηση. Μόνο όταν γνωρίζουμε με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το είδος αλλά και την έκταση του προβλήματος, θα μπορέσουμε να συντάξουμε αλλά και να εφαρμόσουμε σωστά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα μας δώσει τις απαραίτητες  πληροφορίες για να διαμορφώσουμε έγκυρα και έγκαιρα την κατάλληληστοχοθεσία.  Η υλοποίηση της αξιολόγησης είναι σημαντικό να υλοποιείται από μία διεπιστημονική ομάδα,  ώστε  να συγκεντρώνονται με ολιστικό τρόπο όλες οι πληροφορίες.

Τα βήματα της σωστής και αποτελεσματικής Αξιολόγησης  είναι τα εξής:

  • Αρχικά, θα πρέπει να έχουμε ένα πλήρες ιστορικό (ατομικό , οικογενειακό , ιατρικό) για το μαθητή. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε με μια συνέντευξη με τους γονείς , η λήψη ιστορικού είναι καλό να υλοποιείται από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, διότι αυτές οι ειδικότητες είναι ικανές να συλλέξουν και να ερμηνεύσουν τις πληροφορίες.
  • Στη συνέχεια και αφού αποκλειστούν από το ιστορικό ορισμένα παθολογικά αίτια , που εφόσον εντοπιστούν είναι σημαντικό να παραπεμφθούν για περαιτέρω αναπτυξιακό έλεγχο.
  • Αξιοποίηση σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων κατάλληλων για κάθε δυσκολία ή ανάγκη του μαθητή. Η χρήση σύγχρονων και αξιόπιστων διερευνητικών εργαλείων σχετίζεται άμεσα με τη συλλογή κατάλληλων πληροφοριών. Επίσης, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εργαλείων πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένους θεραπευτές που διαθέτουν άδεια χρήσης των εργαλείων.
  • Η υλοποίηση της αξιολόγησης συνεχίζεται με την ερμηνεία και την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης για ενημέρωση των διαγνωστικών μονάδων (ΚΕΔΔΥ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας) για τη λήψη της ανάλογης γνωμάτευσης.

Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί από τα σημαντικότερα βήματα για την επιτυχημένη και αποτελεσματική  αντιμετώπιση των δυσκολιών και των αδυναμιών που παρουσιάζουν  παιδιά και έφηβοι.  Πρέπει να γίνεται από έμπειρους θεραπευτές  με γνώση  στη χρήση   αξιολογητικών εργαλείων  και όχι μεμονωμένα , βιαστικά και με επιφανειακό τρόπο.

 

Αξιολογώ σημαίνει εντοπίζω,  αναλύω , ερμηνεύω και  σχεδιάζω!!

Θα κατασκευάζατε σπίτι χωρίς σχεδιασμό ;

Γιατί λοιπόν να εφαρμόζετε  πρόγραμμα παρέμβασης , χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση ;

 

Η Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου ΄΄Εξέλιξη΄΄

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση