Κοινωνική-συναισθηματική ετοιμότητα των Νηπίων….

Σημαντικοί παράγοντες της κοινωνικής – συναισθηματικής σχολικής ωριμότητας είναι:

  • Καλή μνήμη και ικανότητα συγκέντρωσης
  • Ζωηρό ενδιαφέρον για μάθηση και ικανότητα να δείχνει αυτό το ενδιαφέρον
  • Μια  καλά διαφαινόμενη ικανότητα επαφής και προσαρμογής
  • Ικανότητα να σκέφτεται πάνω σε προβλήματα που του τίθενται και να τα λύνει μόνο του
  • Υπομονή, προσπάθεια για επίτευξη σκοπών, δυνατότητα αντοχής και κόπωσης

 

Αν επιδιώξουμε να καλλιεργήσουμε τους παράγοντες αυτούς, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά κατέχουν την αναγκαία κοινωνική ωριμότητα, όταν:

  • Είναι ικανά να απασχολούνται με ένα πράγμα για κάποιο μακρύ χρονικό διάστημα.
  • Μπορούν να εντάσσονται σε μια ομάδα και να βρίσκουν σ’ αυτήν την επιβεβαίωσή τους.
  • Μπορούν, πέρα από κάποιο μακρύ χρονικό διάστημα, να κάθονται φρόνιμα, να ακούν προσεκτικά, να παίζουν.
  • Μπορούν να εκφράζονται κατανοητά, να δίνουν γλωσσική έκφραση στις παραστάσεις, στις ιδέες και τις επιθυμίες τους.
  • Όταν οι λεπτές κινήσεις του χεριού τους, κατά τη χρησιμοποίηση των εργαλείων γραφής, είναι αρκετά εμφανείς και χαρακτηριστικές.

 

Ένα παιδί, που ήδη στο σπίτι του παρακινήθηκε πρώιμα από τους γονείς του προς την ανεξαρτησία και ανατράφηκε ανάλογα, θα δείξει τον απαραίτητο για τη σχολική ωριμότητα βαθμό κοινωνικής ωριμότητας, νωρίτερα από ένα άλλο παιδί που, με μια διαφορετική  ανατροφή, στερήθηκε αυτήν την ανεξαρτησία.

Μάρθα Ι.Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

 

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση