Μήπως το παιδί σας δυσκολεύεται στην Ανάγνωση ;

Στο Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου’’ Εξέλιξη΄΄  διαθέτουμε μεγάλο  αριθμό εργαλείων αξιολόγησης  για το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων . Ένα ακόμη εργαλείο αξιολόγησης προστέθηκε στη βιβλιοθήκη των εργαλείων μας, η πιστοποιημένη ειδική παιδαγωγός του Κέντρου μας μπορεί σήμερα να σας δώσει απαντήσεις για την ανάγνωση του παιδιού σας!

ΝΕΟ ΤΕΣΤ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Η ΔΑΔΑ είναι μια σύγχρονη, σταθμισμένη στην Ελλάδα δοκιμασία, η οποία αξιοποιεί τρεις παραμέτρους που παραδοσιακά περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης:

  • την αναγνωστική αποκωδικοποίηση,
  • την ευχέρεια
  • την αναγνωστική κατανόηση.

Βασικός σκοπός της ανάπτυξης και της στάθμισης της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης στην ελληνική γλώσσα, μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση.

Επιπλέον, η ΔΑΔΑ  προτείνεται  για την έγκαιρη ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών πριν το τέλος της Α΄ τάξης δημοτικού και τη συνδρομή στη διαγνωστική εκτίμηση των Ειδικών Αναγνωστικών Δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την ποιοτική ανάλυση των αναγνωστικών λαθών και των αναγνωστικών συμπεριφορών.

  • Δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης για όλες τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνάσιου.

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση