ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Προφίλ μαθητών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Οι μαθητές με αυτισμό και συναφείς διαταραχές της ανάπτυξης παρουσιάζουν δυσκολίες στον τομέα της γλώσσας και της επικοινωνίας.

Γνωστικά ελλείμματα της αυτιστικής διαταραχής:

 • Δυσκολίες στην προσοχή και στην μνήμη εργασίας
 • Αδυναμία στην αφαιρετική σκέψη
 • Αδυναμία να ολοκληρώσει πληροφορίες που προέρχονται από δύο αισθητηριακά κανάλια
 • Δυσκολίες στη χρονική ακολουθία
 • Δυσκολία εξαγωγής συμπερασμάτων

Παρατηρείται ότι οι μαθητές με ΔΑΔ έχουν καλές επιδόσεις στην αναγνωστική ικανότητα και στην εφαρμογή ορθογραφικών κανόνων. Όμως, δυσκολεύονται στην γραπτή έκφραση.  Επίσης, οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν ελλείμματα στην γλωσσική κατανόηση. Ερμηνεύουν τα μηνύματα που παίρνουν με την κυριολεκτική σημασία τους και έτσι αδυνατούν να αντιληφθούν την μεταφορική σημασία της γλώσσας, το χιούμορ ή την ειρωνεία. Διαμορφώνοντας το μαθησιακό προφίλ των μαθητών με ΔΑΔ πρέπει να αναφερθούμε στις δυσκολίες που εντοπίζονται στην φαντασία – σκέψη και στην κοινωνικό – συναισθηματική ανάπτυξη.

Οι δυσκολίες στη σκέψη και στην φαντασία παρουσιάζονται με:

 • Άκαμπτη σκέψη
 • Επαναληπτικές συμπεριφορές
 • Περιορισμένα ενδιαφέρονται
 • Καταναγκαστικές συμπεριφορές
 • Προσκόλληση σε ρουτίνες
 • Περιορισμένο συμβολικό παιχνίδι

Οι δυσκολίες που αφορούν τον τομέα της κοινωνικό – συναισθηματικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν:

 • Δυσκολίες ενσυναίσθησης
 • Δυσκολίες έκφρασης συναισθημάτων
 • Αδυναμίες αυτοεπίγνωσης
 • Μειωμένο ενδιαφέρον για κοινές δραστηριότητες

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού με ΔΑΔ αλλάζουν από το νοητικό δυναμικό του και από την ύπαρξη μιας άλλης αναπτυξιακής διαταραχής (συνοσηρότητα).

Κρίνεται απαραίτητη μια δομημένη εκπαίδευση που περιλαμβάνει τη γλωσσική προσαρμογή και την δόμηση φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Έτσι, το σχολικό περιβάλλον και πλαίσιο θα γίνει πιο κατανοητό για αυτά τα παιδιά.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Γλωσσικές Δυσκολίες και Γραπτός Λόγος στο Πλαίσιο της Γλωσσικής Μάθησης. Επιμέλεια έκδοσης: Μ. Βλασσοπούλου, Α. Γιαννετοπούλου, Μ. Διαμαντή, Λ. Κιρπότιν, Ε. Λεβάντη, Κ. Λευθέρη, Γ. Σακελλαρίου. Εκδόσεις: Γρηγόρη

 

Μπασκουρέλου Δήμητρα

Παιδαγωγός

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση