Μια δασκάλα της Α’ Δημοτικού μας εξηγεί τι χρειάζεται να ξέρει ένα πρωτάκι.

Το νηπιαγωγείο αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για την ανάπτυξη πλήθους δεξιοτήτων ενός παιδιού. Η μετάβαση όμως από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό είναι μια μετάβαση σε μια νέα κατάσταση και σε ένα καινούριο και διαφορετικό περιβάλλον.

Έρχεται λοιπόν το πρωτάκι μας στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού σχολείου και χρειάζεται να είναι σε θέση να μένει συγκεντρωμένο, να μπορεί να κρατάει καλά το μολύβι, να εκτελεί οργανωμένες δεξιότητες, να κατανοεί εντολές και να συνεργάζεται με τους γύρω του.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες, το πρώτο σκαλί είναι η φωνολογική ενημερότητα, η ικανότητα δηλαδή του παιδιού να χειρίζεται γράμματα και συλλαβές. Επομένως οφείλει να αναγνωρίζει τα φωνήματα και να τα εντοπίζει μέσα σε ένα κείμενο, να μπορεί να συνδέει φωνήματα και να δημιουργεί συλλαβές που είναι μια βασική ικανότητα για να μπορέσει να μάθει ανάγνωση.

Τέλος, σχετικά με τις μαθηματικές δεξιότητες, το μικρό μας χρειάζεται να γνωρίζει τους αριθμούς μέχρι το 10, να μπορεί να μετράει κάποιο μικρό αριθμό αντικειμένων και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει κάποιους αριθμούς. Επίσης να ξέρει τις μέρες της εβδομάδας, τις ποσότητες και να μπορεί να εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές.

Ένα πρωτάκι με διάθεση και όρεξη για μάθηση είναι ένα πρωτάκι που θα βιώσει τη σχολική επιτυχία!

 

Ηρώ Βενιζέλου

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση