Μπορώ να συμπληρώσω μόνος μου το μηχανογραφικό μου δελτίο; Ποιος είναι ο κατάλληλος για να με βοηθήσει;

Φέτος είναι μια διαφορετική χρονιά. Νέα δεδομένα εμφανίστηκαν και οι μαθητές καλούνται να οδηγηθούν στη λήψη αποφάσεων. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και καταρτισμένος για να συμβουλεύσει, να ενημερώσει και να καθοδηγήσει αποτελεσματικά. Διαθέτει συμβουλευτικές δεξιότητες και είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα για να προσφέρει τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη λήψη τελικής απόφασης.

«Πως είναι δομημένη η διαδικασία της συμβουλευτικής για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού μου δελτίου;»

Η διαδικασία της συμβουλευτικής για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού, θα πραγματοποιηθεί μέσα από μια σειρά προσεκτικών και δομημένων βημάτων. Η υλοποίηση μιας σειράς από ραντεβού που αφορούν, αρχικά τη διερεύνηση των τύπων προσωπικότητας, των ικανοτήτων λήψης απόφασης, τη διερεύνηση κλίσεων και ικανοτήτων. Έπειτα το προσδιορισμό των επιλογών τους στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο με βάση την ΕΒΕ ανά τμήμα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα προγράμματα σπουδών και τέλος την επαγγελματική αποκατάσταση και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Οι διαφοροποιημένες επαγγελτικές επιλογές, η ζήτηση και η προσφορά του εργασιακού χώρου στην  Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας και τις διευρυμένες επαγγελματικές επιλογές. Η κατηγοριοποίηση των επιλογών με βάση τα κριτήρια ταξινόμησης που προαναφέρθηκαν αποτελούν βασικό στοιχείο και στη συμπλήρωση του δεύτερου μηχανογραφικού για τα ΙΕΚ.

Αυτή τη χρονιά έχεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις τα μόρια σου κάνοντας έξυπνες και στοχευμένες επιλογές!!!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ταουσάνης, Χ. (2021). Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ.

Studybot (2021). https://studybot.employ.edu.gr (πρόσβαση 15 Ιουλίου 2021).

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση