Ο συμβουλευτικός ρόλος του ειδικού παιδαγωγού

« Αν ένα άτομο δεν παίρνει την εκπαίδευση που επιθυμεί απ’ την κοινωνία, το άτομο αυτό αδικείται από την κοινωνία.»

Η Συμβουλευτική  που λειτουργεί  που απορρέει από τον ειδικό παιδαγωγό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φροντίδα του παιδιού.

Η βάση για την ομαλή ένταξη του μαθητή είναι η επιτυχημένη  συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία. Οι ρόλοι των δυο παιδαγωγών (ειδικού και γενικού)  είναι ξεκάθαροι και οι αρμοδιότητες τους πρέπει να είναι συμπληρωματικές, όχι συγκρουόμενες, αφού αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό: στη δημιουργία ενός σχολείου φιλικού σε κάθε διαφορετικό παΐδι. Έτσι θέτουν από κοινού στόχους και συνεργάζονται αρμονικά στηρίζοντας ο ένας τον άλλον(Παντελιάδου,2018).

Ο ειδικός παιδαγωγός , πρέπει να είναι καταρτισμένος με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις. Ο ίδιος οφείλει να επιδιώκει την εξέλιξη και τη διαρκή επιμόρφωση.

Βασικό και απαραίτητο προσόν του :

 • είναι η ενσυναίσθηση, η κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει καθημερινά το παιδί με τα ειδικά χαρακτηριστικά και του τρομερού αγώνα που δίνει, για να ενταθεί και να υπάρξει σε μια κοινωνία τόσο ξένη και εχθρική προς αυτό.
 • Ποιος είναι ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού;

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ο σύμμαχος και ο μεσολαβητής στις σχέσεις του παιδιού με την σχολική κοινότητα (γενικούς παιδαγωγούς, συμμαθητές). Aναλαμβάνει υποστηρικτικό ρολό και διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών στο πρόγραμμα σπουδών με την παρέμβαση στην τάξη. Έχοντας και ρολό-εφόδια εκπαιδευτικού ,παρακολουθεί την πορεία του παιδιού και είναι το κατάλληλο άτομο να εφαρμόσει τις σωστές τεχνικές που θα  βοηθήσουν το παιδί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προτείνει στους γονείς :

 • Τη διαδικασία για λήψη διαγνώσεων και επίσημων διαδικασιών
 • Eνημερώνει για τα δικαιώματα στο σχολικό περιβάλλον

Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στην κατανόηση των δυσκολιών, την επεξεργασία της κάθε διάγνωσης , τα χαρακτηριστικά του παιδιού τους σε κάθε τομέα ανάπτυξης.

Στα πλαίσια  συμβουλευτικής και καθοδήγησης ο ειδικός παιδαγωγός, παρουσιάζει το πλάνο δράσης και αποκατάστασης .

 • Οριοθετεί τις μορφές δυσκολιών και τις προσδοκίες
 • Συμβουλεύει για τεχνικές μελέτης
 • Οργάνωση γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων
 • Δημιουργεί ένα πλάνο για να ξέρει ο γονέας και το παιδί
 • Πού βρισκόμαστε;
 • Πού θέλουμε να φτάσουμε ;
 • Πώς θα φτάσουμε εκεί;
 • Μέχρι ποιο σημείο εκτείνεται ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού;

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού δεν σταματά στα όρια του σχολείου αλλά προεκτείνεται και στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, καθώς η εμπλοκή και η υποστήριξη της οικογενείας είναι ουσιώδη συστατικά της επιτυχίας του έργου του. Σημαντικό είναι να γνωστοποιεί στους γονείς τις ικανότητες που έχει το παιδί τους- πολλές φορές τους διαφεύγουν τα χαρακτηριστικά αυτά εστιάζοντας στις αδυναμίες. Συμβουλευτεί τους γονείς, οι  οποίοι συνήθως διακατέχονται από άγχος και πανικό, τους ενημερώνει και τους συμβουλεύει, ώστε να μην προβαίνουν σε σπασμωδικές ή άσκοπες ενέργειες(Koσμόπουλος, 2017).

 

Μάρθα Ι.Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση