Πώς αναπτύσσεται ο προφορικός λόγος ;

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου λόγου, και ιδιαίτερα του παιδικού λόγου, διαμορφώνεται βάσει της ομιλητικής πρακτικής κι εξάσκησης, τις συνθήκες ανάπτυξης του παιδιού και της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον του. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο πώς για να μπορέσει ένα παιδί να εκφραστεί σωστά, αφενός  θα πρέπει

  • το περιβάλλον να κάνει σωστή χρήση του λόγου
  • να παρουσιάζει σωστά λεκτικά ερεθίσματα
  • να κατανοεί τα ερεθίσματα που έχει λάβει είτε αυτά είναι λεκτικά, είτε οπτικά , είτε αισθητηριακά.

 

  • Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε το λόγο των παιδιών ;

Θα πρέπει λοιπόν από τη βρεφική ηλικία να μιλάμε και να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα στα παιδιά μας  γιατί ο παιδικός εγκέφαλος έχει την ιδιαιτερότητα να απορροφά σαν σφουγγάρι οποιαδήποτε πληροφορία του δοθεί. Το παιδί μεγαλώνει  και παράλληλα διαμορφώνεται ο λόγος του, επικοινωνεί, λέει τις πρώτες λέξεις αργότερα φράσεις ύστερα προτάσεις.

 

  • Τι συμβαίνει στην ηλικία των έξι;

Στην ηλικία των έξι , λίγο πριν λοιπόν το παιδί φοιτήσει στην πρώτη δημοτικού περιμένουμε να δούμε ένα άρτιο φωνολογικό σύστημα. Το παιδί να έχει κατακτήσει όλα τα φωνήματα της μητρικής του γλώσσας , να μην μπερδεύει ήχους ή γραμματάκια μεταξύ τους και η ομιλία του να είναι καταληπτή.

Η αντίληψη του βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο καθώς είναι σε θέση να αντιληφθεί προτάσεις με δύο ή περισσότερες περιγραφικές έννοιες, να παίξει παιχνίδια περιγραφικά,  γνωρίζει τις αντίθετες έννοιες, τις χρονικές έννοιες και πότε κάνουμε τι, τις ημέρες , τις εποχές , τους μήνες του χρόνου, τις γιορτές του χρόνου.  Είναι σε θέση να προγραμματίσει την ημέρα του, να δημιουργήσει ιστορία με έξι οπτικά ερεθίσματα και να φανταστεί μία δική του ιστορία. Έχει τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα απλοικής φύσεως  και να εκφράζει τα θέλω και τις ανάγκες του.

 

  • Ποιο είναι τελικά το εκφραστικό επίπεδο στην Α δημοτικού;

Το εκφραστικό επίπεδο του παιδιού συνεχώς ενισχύεται και καθημερινά ανακαλύπτουν οι γονείς πως το παιδί μαθαίνει καινούριες λέξεις…. Τα παιδιά γίνονται υπεραναλυτικά, περιγράφουν με πολλές λεπτομέρειες προσωπικά τους βιώματα , η ομιλία τους είναι πλήρως καταληπτή, χρησιμοποιούν επιθετικούς προσδιορισμούς, επίθετα , ο λόγος τους είναι πλούσιος, σωστά δομημένος δίχως ασυνταξίες και μορφοσυντακτικά λάθη, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν ακόμη και το ύφος τους θυμίζουν εκείνο των ενηλίκων. Το λεξιλόγιο αυτό θα ανπτύσσεται και θα εμπλουτίζεται μέρα με τη μέρα χρόνο με το χρόνο ολοένα και περισσότερο. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει μαθαίνει όλο και περισσότερα πράγματα όλο και περισσότερες λέξεις ….και όσο διαβάζει εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το λόγο του και φυσικά τις γνώσεις του.

Η Λογοθεραπεύτρια

Μπούγα Παναγιώτα

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση