ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Στο μυθιστόρημα “Η Αλίκη στη χώρα των   θαυμάτων” καταγράφεται η ακόλουθη στιχομυθία:

-Μπορείτε να μου πείτε ποιο δρόμο θα πάρω από εδώ;ρώτησε η Αλίκη

-Εξαρτάται από το πού θέλεις να πάς,της απάντησε η γάτα.

-Δεν με νοιάζει και πολύ ,είπε η Αλίκη.

-Τότε δεν έχει σημασία και από πού θα πας,απάντησε η γάτα.

-Το μόνο που με νοιάζει είναι να πάω κάπου,εξήγησε η Αλίκη.

-Α! σίγουρα θα πας κάπου,λέει η γάτα αρκεί να περπατήσεις πολύ.

Η Αλίκη δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό της καθώς  δεν έχει δηλώσει ένα σκοπό,που από την αρχή θέλει να πάει και ποια διαδικασία θέλει να ακολουθήσει.Αν τελικά φτάσει,αυτό θα γίνει ύστερα από πολύ κόπο.

Aντίστοιχες μαθησιακές διδακτικές δυσλειτουργίες παρατηρούνται στα παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες,  εάν  το διδακτικό πρόγραμμα δεν έχει ξεκάθαρη διδακτική  ιεράρχηση και στόχους. Είναι απαραίτητο όλοι οι στόχοι να αναλύονται σε βήματα και το διδακτικό πρόγραμμα να αναπτύσσεται σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες.

απόκτηση- ευχέρεια- διατήρηση-γενίκευση- προσαρμογή

Μια στρατηγική που προσφέρεται για την επιτυχή διδασκαλία πρέπει να βασίζεται στον σχεδιασμό των δεξιοτήτων,στην διδασκαλία,στις φόρμες εφαρμογών και στον  συστηματικό έπαινο των παιδιών με θετική ενίσχυση και ανατροφοδότηση.

Επιπρόσθετα, οι σχέσεις εκπαιδευτικού με μαθητή είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στις επιδόσεις του.Ο εκπαιδευτικός πρώτα απ΄όλα πρέπει να χτίσει μία συνεργατική σχέση με τα παιδιά σ’ένα ασφαλές κοινωνικο περιβάλλον.Η καλή σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή μπορεί να βασιστεί στους ακόλουθους καθοριστικούς παράγοντες:

α) Σεβασμός στις ανάγκες των μαθητών αλλά και του δασκάλου καθώς υπάρχει και από τις δύο πλευρές αμοιβαία αντεπίδραση.

β) Κατανόηση και επικοινωνία, λειτουργώντας σαν συγκοινωνούντα δοχεία.

γ) Σωστοί τρόποι επικοινωνίας ,αυτοέλεγχος και αυτοσυγκράτηση στους μαθητές που δεν συγκεντρώνονται και δεν ανταποκρίνονται στην εκαπιδευτική διαδικασία.

δ) Διαπραγματευτικές δεξιότητες σε ένα αξιοπρεπές και ισορροπημένο πλαίσιο.

Βέβαια για να έχει αποτέλεσμα η διδακτική διαδικασία που συντελείται αφετηριακά στα σχολεία εκτός από τις κατάλληλες τεχνικές σχεδιασμού διδακτικών στρατηγικών πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο συνεργατικό κλίμα από τους γονείς, ενεργώντας σένα οργανωμένο και δομημένο περιβάλλον με υγιείς βάσεις αλλά και την αναζήτηση κατάλληλης υποστήριξης θεραπευτικού και παιδαγωγικού τύπου.

Εκπαιδευτικός

Ουρανία Καλομοίρη

Βιβλιογραφία: “Προγράμματα και στρατηγικές διδασκαλίας για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σοβαρές δυσκολίες μάθησης” Κώστας Γ.Χρηστάκης,εκδόσεις Διάδραση,2013.

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση