Τι είναι η εργοθεραπεία;

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με άτομα που φέρουν δυσκολίες είτε επίκτητες, είτε εκ γενετής. Στόχος είναι η βελτίωση των βασικών καθημερινών αναγκών και η επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ποιες είναι όμως οι υπηρεσίες που παρέχει ένας εργοθεραπευτής/τρια;

Κύριο μέλημα του σχεδιασμού ενός εξατομικευμένου προγράμματος και σωστής παρέμβασης είναι η εκτεταμένη , αναλυτική αξιολόγηση και ερμηνεία με την χρήση τυπικών και άτυπων εργαλείων αξιολόγησης. Σειρά παίρνει η εξειδικευμένη θεραπεία δίνοντας έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, ενισχύοντας τις κοινωνικές, κινητικές, συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες. Επιπλέον, συμβουλεύει για έμμεση θεραπεία πετυχαίνοντας έτσι το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας με το περιβάλλον, εκπαιδεύοντας γονείς και φροντιστές να προωθούν το εξατομικευμένο πρόγραμμα και στο σπίτι.

Τέλος, πολύ σημαντική είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το σχολείο και την οικογένεια.

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση