Τι είναι το WISC-V?

Στο Κέντρο Αγωγής Παιδιού και Εφήβου « Εξέλιξη» υπάρχει μία πληθώρα αξιολογητικών εργαλείων, ένα από αυτά είναι το WISC-V! Το κέντρο μας, είναι το μοναδικό στη Λακωνία που παρέχει τη παρούσα έκδοση, η οποία περιέχει σημαντικές αναθεωρήσεις συγκριτικά με τις προηγούμενες.

Το WISC-V αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο από εκπαιδευμένο στη χορήγηση του, πλήρες κλινικό εργαλείο για την εκτίμηση της νοημοσύνης παιδιών ηλικίας από 6 ετών και 0 μηνών έως 16 ετών και 11 μηνών.

Τι το καθιστά τόσο σημαντικό και χρήσιμο το WISC-V;

Η σημασία του είναι μεγάλη καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως τμήμα αξιολόγησης για τον εντοπισμό:

  • νοητικής χαρισματικότητας,
  • μαθησιακών δυσκολιών
  • γνωστικών δυνατοτήτων
  • αδυναμιών αλλά και για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και αποφάσεων ένταξης σε κλινικά ή/ και εκπαιδευτικά πλαίσια.

Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει βαθμολογίες 15 υποδοκιμασιών:

Σχέδιο Κύβων, Ομοιότητες, Μήτρες, Μνήμη Αριθμών, Κωδικοποίηση, Λεξιλόγιο, Αναζήτηση Συμβόλων, Πληροφορίες, Σειροθέτηση Γραμμάτων- Αριθμών, Ακύρωση, Κατανόηση, Αριθμητική. Τρεις νέες δοκιμασίες αναπτύχθηκαν για το WISC-V : Γραφήματα Βάρους, Οπτική Γρίφοι και Μνήμη Εικόνων. Σε επίπεδο ερμηνείας, περιέχονται δείκτες ( Σχολική Κλίμακα, Πρωτογενείς Δείκτες και Βοηθητικούς Δείκτες) που αντιπροσωπεύουν την νοητική λειτουργικότητα σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία (λεκτική κατανόηση, εργαζόμενη μνήμη, μη λεκτική ικανότητα), καθώς και σύνθετες βαθμολογίες που αντιπροσωπεύουν την γενική νοητική ικανότητα (ΓΔΝ).

 

Όμως, τι διαφοροποιεί το WISC- V από το WISC- III; `

Ειδοποιός διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι από τις κλίμακες του WISC-III εξάγεται ένας ψυχομετρικός δείκτης, το Πηλίκο Γενικής Νοημοσύνης το οποίο εκφράζει σφαιρικώς την νοημοσύνη του παιδιού το WISC-V αποτελείται από πέντε δείκτες: Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης, Οπτικοχωρικής Αντίληψης, Ρέοντος Συλλογισμού, Εργαζόμενης Μνήμης και Ταχύτητας Επεξεργασίας. Επιπροσθέτως, στο WISC-V δεν χρησιμοποιούνται πλέον οι όροι Βασική και Συμπληρωματική Υποδοκιμασία και

εξαλείφεται ο Δείκτης Αντιληπτικού Συλλογισμού (ΔΑΣ), ο οποίος αντικαθίσταται από τους Δείκτες Οπτικοχωρικής Αντίληψης (ΔΟΧ) και Ρέοντος Συλλογισμού (ΔΡΣ).

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση