Τι να περιμένουν σε μαθησιακό επίπεδο οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού;

Στο μέσο της εξαετούς φοίτησης στο «μεγάλο» σχολείο, δηλαδή το Δημοτικό, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το γνωστικό περιεχόμενο της Δ΄ Δημοτικού. Είναι μία τάξη που αποτελεί μετάβαση προς τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Τι αναμένεται λοιπόν να γνωρίσει και να κατακτήσει ο μαθητής της Δ;

Συγκεκριμένα στη Γλώσσα το παιδί:

 • Θα θυμηθεί τα μέρη του λόγου και τους χρόνους του ρήματος.
 • Θα γνωρίσει τα δομικά στοιχεία της πρότασης.
 • Θα εξασκηθεί στην κλίση ρημάτων, ουσιαστικών κι επιθέτων με συγκεκριμένες καταλήξεις κι ανάλογες κλίσεις.
 • Θα αντιληφθεί τον τρόπο χρήσης των σχημάτων λόγου.
 • Θα μάθει τα πάθη των φωνηέντων και τις εγκλίσεις του ρήματος.
 • Θα εφαρμόσει βασικότατους ορθογραφικούς κανόνες και θα βελτιωθεί στη χρήση των σημείων στίξης γενικεύοντας τα.
 • Θα κατανοήσει τον Ευθύ και Πλάγιο λόγο ενώ συγχρόνως θα επιχειρήσει να κατακτήσει τη σωστή χρήση του επιθέτου πολύς.

Στα Μαθηματικά:

 • Θα μάθει να διαχειρίζεται πολυψήφιους αριθμούς ως το 1.000.000.
 • Θα εκτελεί τις τέσσερις μαθηματικές πράξεις με μεγαλύτερους αριθμούς.
 • Θα κατακτήσει τους δεκαδικούς και συμμιγείς αριθμούς και θα μετρήσει τον χρόνο, το βάρος και το μήκος χρησιμοποιώντας τους.
 • Θα μετρήσει τις ευθείες και θα υπολογίσει το περίγραμμα και το εμβαδόν των σχημάτων.
 • Θα έρθει σε μία πρώτη επαφή με την αναγωγής τη μονάδα και θα διαχειρίζεται προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.
 • Τέλος, θα γνωρίσει τα στερεά σώματα και τα πολύγωνα.

Ο μαθητής της Δ΄ Δημοτικού, θα αποκτήσει γνώσεις κι εμπειρίες που θα τον προετοιμάσουν κατάλληλα για το επόμενο βήμα του προς τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Ένα βήμα που θα τον φέρει πιο κοντά στο Γυμνάσιο και την αλλαγή σχολικής βαθμίδας.

Δημάκος Γεώργιος

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση