Τι να περιμένουν σε μαθησιακό επίπεδο οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού;

Ανεβαίνοντας τη σκάλα του Δημοτικού, στο προτελευταίο σκαλοπάτι βρίσκεται η Ε΄ τάξη. Δικαίως θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές τάξεις, καθώς οι μαθητές θα συναντήσουν νέα μαθήματα για πρώτη φορά, όπως τη Γεωγραφία, τη Φυσική και την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.  Ωστόσο, δεν χρειάζεται οι γονείς να πανικοβάλονται αφού ο βαθμός δυσκολίας είναι φυσιολογικό να ανεβαίνει παράλληλα με την τάξη. Τι θα γνωρίσει λοιπόν ένας μαθητής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού;

Συγκεκριμένα σε γλωσσικό επίπεδο ο μαθητής θα μάθει :

 • Να αφηγείται ιστορίες, να περιγράφει γεγονότα, αντικείμενα, ζώα και κατασκευές.
 • Να διακρίνει λογοτεχνικά κείμενα, ιστορικά και άρθρα, χάρτες, κόμικ, μύθους, αγγελίες, προσκλήσεις, επιστολές, βιογραφικά σημειώματα και άλλα.
 • Να διατυπώνει απόψεις και να τις αιτιολογεί μέσω επιχειρημάτων όπως και να διατυπώνει ερωτήµατα και να απαντά µε ακρίβεια.
 • Να αναγνωρίζει και να ερµηνεύει διαθέσεις, προθέσεις, συναισθήµατα όπως αποκαλύπτονται από τα εκφραστικά µέσα, τη µορφή και την οργάνωση του περιεχοµένου.
 • Να επιλέγει και να χρησιµοποιεί ορθά το επίπεδο ύφους και να ελέγχει αν ο λόγος του είναι κατανοητός και αποδεκτός.
 • Να χρησιµοποιεί όλο και πιο πλούσιο λεξιλόγιο.
 • Να διαβάζει µε ορθή άρθρωση, τόνο και χρωµατισµό της φωνής και να υιοθετεί τον τρόπο ανάγνωσης που ταιριάζει στο είδος του κειµένου.
 • Να χρησιµοποιεί την αναγνωστική του δεξιότητα ως γενική δεξιότητα µάθησης, αξιοποιώντας την στα άλλα µαθήµατα και στις προσωπικές του ανάγκες γραπτής επικοινωνίας.

Επιπλέον σε επίπεδο γραμματικής και συντακτικού ο μαθητής:

 • Θα επαναλάβει τους χρόνους του ρήματος και τις εγκλίσεις
 • Θα εξασκηθεί στην κλίση σύνθετων ρημάτων με εσωτερική αύξηση, την κλίση των θηλυκών ουσιαστικών σε -ος, των επιθέτων σε -ης, -ης, -ες, σε -ής, -ιά, -ί και σε -ύς, -ιά, -ύ.
 • Θα μάθει τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του χρόνου, του τόπου και του τρόπου, τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων.
 • Θα κατανοήσει τη λειτουργία των άρθρων (οριστικών και αόριστων) και θα θυμηθεί τα αριθμητικά επίθετα, τα αρκτικόλεξα και τις συντομογραφίες.
 • Θα μάθει να αναγνωρίζει τις εξαρτημένες προτάσεις όπως τις χρονικές, τις υποθετικές και τις αιτιολογικές, τα είδη των ανεξάρτητων προτάσεων όπως τις τελικές και τις αποτελεσματικές προτάσεις και τις απλές και επαυξημένες προτάσεις.
 • Θα διακρίνει τη διαφορά ονοματικών και ρηματικών φράσεων
 • Θα μάθει την απρόσωπη, την ενεργητική και παθητική σύνταξη
 • Θα θυμηθεί τον ευθύ και πλάγιο λόγο
 • Τέλος θα εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του, κατανοώντας τη σημασία σύνθετων ή ξένων λέξεων και αναγνωρίζοντας τις οικογένειες λέξεων.


Στα Μαθηματικά ο μαθητής:

 

 • Θα μάθει να διαβάζει, να γράφει και να διατάσσει φυσικούς µέχρι το 1.000.000.000 καθώς επίσης κλασµατικούς και δεκαδικούς αριθµούς
 • Θα μάθει να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης φυσικών, κλασµατικών, δεκαδικών και συµµιγών αριθµών.
 • Θα υπολογίζει τα πολλαπλάσια του 2, 3, 4, 5, …, 10 και θα γνωρίσει ποιοι αριθµοί διαιρούνται µε το 2, το 5 και το 10.
 • Θα μάθει να εξοικειώνεται με τις µονάδες µήκους, µάζας, χρόνου, επιφάνειας και χωρητικότητας.
 • Θα μάθει να χαράζει γεωµετρικά σχήµατα µε τη βοήθεια οργάνων, να υπολογίζει τις περιµέτρους και τα εµβαδά βασικών γεωµετρικών σχηµάτων.
 • Θα κατακτήσει την ονοµασία γωνιών και τριγώνων.
 • Θα εξοικειωθεί με την ανάγνωση και κατασκευή γραφικών παραστάσεων, καθώς και την οργάνωση δεδοµένων σε πίνακες.
 • Τέλος, θα μάθει να υπολογίζει το µέσο όρο.

Μια χρονιά απαιτητική αλλά πολύ ενδιαφέρουσα και γεμάτη πρωτόγνωρες εκπλήξεις περιμένει τους μαθητές της Ε΄τάξης. Ας την απολαύσουν!

 

Βλαχάκη Ειρήνη

Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης

Με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση