Αρχές Διαφοροποιημένης Μάθησης

Της Μάρθας Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Υπεύθυνη στο Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου ‘’Εξέλιξη’’

 

Διαφοροποιημένη Μάθηση

Διαφοροποιώ σημαίνει αλλάζω , τροποποιώ μα πάνω από όλα σημαίνει προσαρμόζω . Με αυτή την αρχή σχεδιάζονται τα προγράμματα διαφοροποιημένης μάθησης που γίνονται με γνώμονα όλα τα παιδιά και απευθύνονται σε κάθε παιδί ξεχωριστά. Η ατομικότητα και ο διαφορετικός τρόπος μάθησης του κάθε παιδιού αποτελεί τη βάση της διαφοροποιημένης μάθησης και των προγραμμάτων της.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία  λοιπόν βασίζεται στις θεωρίες της εποικοδόμησης της μάθησης (constructivism) και της αλληλεπίδρασης (Vygotsky,1998). Η γνώση οικοδομείται, κτίζεται σε προηγούμενες- προαπαιτούμενες για το συγκεκριμένο επίπεδο. Η ύλη αναλύεται σε βασικές γνώσεις (του μαθήματος που διδάσκουμε) και προαπαιτούμενες γνώσεις (αυτές που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των βασικών).

 

Η διαφοροποίηση σε μια τάξη

Γλώσσα

 • Περιεχόμενο: αναγνωστικό υλικό με διάφορα επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας
 • Ακουστική μορφή γραπτού κειμένου(CD)
 • Καρτέλες λεξιλογίου- ορθογραφίας (ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο)
 • Έννοιες: παρουσίαση με ακουστικά και οπτικά μέσα
 • Μικρές ομάδες

Προτείνονται επίσης :

 • διαβαθμισμένες δραστηριότητες με τις ίδιες έννοιες και δεξιότητες, αλλά με διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης, δυσκολίας ή πολυπλοκότητας.
 • Χειροπιαστά αντικείμενα
 • Αλλάζουμε τα χρονικά περιθώρια σε όλους για υποστήριξη των μαθητών που δυσκολεύονται.
 • Επιλογές έκφρασης αυτών που έμαθαν: (κουκλοθέατρο, γράμμα, πόστερ κτλ.)
 • Ατομική ή ομαδική δουλειά για τη δημιουργία ενός προϊόντος

 

Βοηθητικές τεχνικές για πραγματοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι :

 • Ανεξάρτητες έρευνες
 • Έρευνες με τους φίλους
 • Μαθησιακά συμβόλαια
 • Μαθησιακά κέντρα
 • Άγκυρες

Η διαφοροποιημένη μάθηση αποτελεί τη βάση της αποτελεσματικής μάθησης. Αξίζει να τη γνωρίσουμε και να την υιοθετήσουμε!

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση