Τι να περιμένουν σε μαθησιακό επίπεδο οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού;

Τι να περιμένουν σε μαθησιακό επίπεδο οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού;

Στο μέσο της εξαετούς φοίτησης στο «μεγάλο» σχολείο, δηλαδή το Δημοτικό, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το γνωστικό περιεχόμενο
Διαβάστε περισσότερα…