Γνωριμία με τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Στις μέρες μας, υπάρχει μεγάλη σύγχυση γύρω από το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών , γι’ αυτό το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του θέματος είναι η σωστή πληροφόρηση.

Οι  μαθησιακές δυσκολίες  διακρίνονται  σε γενικές και ειδικές. Οι «γενικές μαθησιακές δυσκολίες» είναι αυτές που αποδίδονται σε ενδογενή ή και εξωγενή παράγοντα και σχετίζονται με το νοητικό δυναμικό , ενώ οι «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» σχετίζονται με προβλήματα στην ανάγνωση, τη γραφή και στα μαθηματικά που όμως δεν αποδίδονται σε ενδογενή ή εξωγενή παράγοντα. Βασικό όμως είναι να κατανοήσουμε ότι  οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία» δε   σχετίζονται με τον δείκτη νοημοσύνης του παιδιού.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτα απ’ όλα δυσκολεύονται στο να επιλέξουν σωστά ποιο είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν και αντιμετωπίζουν προβλήματα φωνολογικής επίγνωσης. Επίσης, δυσκολία συναντούν στο να θυμηθούν προφορικές οδηγίες, να κατανοήσουν τις απαιτήσεις που έχει μια εργασία, να επιλέξουν καθώς και να εφαρμόσουν στρατηγικές μάθησης. Επιπλέον, τα κίνητρά τους για ενεργητική μάθηση εξαρτώνται από τις εμπειρίες επιτυχίας ή αποτυχίας, που έχουν ζήσει και λόγω των μειωτικών χαρακτηρισμών που έχουν δεχθεί έχουν επιπτώσεις στα συναισθήματα και στην αυτοαντίληψή τους. Όσον αφορά τα σημάδια ύπαρξης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών αυτά μπορούμε να τα διακρίνουμε στην προσχολική, στη σχολική αλλά και στην εφηβική ηλικία. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο ένα παιδί να παρουσιάσει όλα τα χαρακτηριστικά, αλλά ούτε και η εμφάνιση ορισμένων και σπάνια σημαίνει την ύπαρξη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι απλά η ένδειξη που σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη, γιατί όσο πιο έγκαιρη είναι η διάγνωση και η αντιμετώπιση τόσο πιο θετικά αποτελέσματα θα επιφέρει. Τέλος, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εκδηλώνονται με διαφορετικά λάθη ανά ηλικία και είναι δυνατόν να παρουσιάζονται συγχρόνως δύο ή και παραπάνω προβλήματα ( π.χ. δυσλεξία και δυσαριθμησία).

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι επειδή η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική. Ο ρόλος των γονέων είναι καίριος τόσο για τη διευκόλυνση της ζωής του παιδιού όσο και της δικής τους.

‘’Άρα εάν υπάρχει υποψία ότι ένα παιδί έχεις μαθησιακές δυσκολίες ο γονέας θα πρέπει να δράσει αποτελεσματικά.’’

Βιβλιογραφία

  • Σουζάνα Παντελιάδου. Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία ,Οδηγός για γονείς, Πεδίο

Ελένη Μανωλάκου

Φιλόλογος

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση