Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ – Who is your Mentor?

Στην ελληνική μυθολογία ο «Μέντωρ», πιστός φίλος του Οδυσσέα, αναλαμβάνει, υπό την καθοδήγηση της Αθηνάς, της θεάς της σοφίας, να καθοδηγεί, να προσέχει και να συμβουλεύει τον Τηλέμαχο, όσο εκείνος θα έλειπε στον πόλεμο. Στον αρχαίο μύθο, στο πρόσωπο του Μέντορα συναντώνται η εμπειρία, η σοφία, η εμπιστοσύνη, το ενδιαφέρον, η προσφορά και η καθοδήγηση, συστατικά στοιχεία της διδακτικής πρακτικής.
Στην σύγχρονη εποχή το Mentoring ως καθοδήγηση/ συμβουλευτική βρίσκει την εφαρμογή του σε πολλά πεδία, ένα εκ των οποίων είναι και ο Eπαγγελματικός Προσανατολισμός. Σκοπός του Mentoring είναι “να βοηθά άτομα ή/και ομάδες να διαχειριστούν την προσωπική τους μάθηση ώστε να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές και τις δυνατότητες που τους παρέχονται, να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους’’ [Eric Parsloe, The Oxford School of Coaching & Mentoring].

Με άλλα λόγια είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση των ατόμων, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και γνώσεων από έμπειρα σε λιγότερο έμπειρα άτομα.

 

Ο μέντορας λοιπόν είναι ένα άτομο με εμπειρία και εντιμότητα που διακρίνεται για την προθυμία του να μοιραστεί δεξιότητες και γνώσεις. Γι’ αυτό αρχικά είναι σημαντικό ο μέντορας να εδραιώσει μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργατικότητας και να δημιουργήσει ένα «μη απειλητικό περιβάλλον» που θα ενθαρρύνει τον συμβουλευόμενο να διερευνήσει τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα που τον αφορούν, ώστε στο τέλος «να πάρει εκείνος την τελική απόφαση».

Είναι κυρίως μια δυναμική διαδικασία όπου ο συμβουλευόμενος έχει ενεργητικό ρόλο και ο μέντορας ουσιαστικά προτείνει μία διαφορετική οπτική παρατήρησης των προβλημάτων, επανατοποθετεί τα ζητήματα και προσφέρει μια εποικοδομητική ανατροφοδότηση.

 

Τα οφέλη για τον συμβουλευόμενο μπορεί να συνοψισθούν στα ακόλουθα: ­

 

  • αποκτά νέες γνώσεις και ενισχύονται οι εκπαιδευτικές και προσωπικές δεξιότητες,
  • ­ αποσαφηνίζει, προσδιορίζει και ιεραρχεί στόχους και απαιτήσεις, ­
  • «απομυθοποιούν» τις δυσκολίες
  • εντοπίζει με ξεκάθαρο τρόπο τα εμπόδια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, ­
  • αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του , ­
  • αναπτύσσει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές του δεξιότητες, ­
  • διερευνά νέες προοπτικές, ­
  • διευρύνει τα κοινωνικά δίκτυα του.

 

Ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος αποτελούν τους βασικούς συντελεστές της μεντορικής σχέσης. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο, η μεντορική σχέση να χαρακτηρίζεται από αμοιβαία ειλικρίνεια και εμπιστευτικότητα. Η σημαντικότητα της «μεντορικής σχέσης» έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη όχι μόνο για τον συμβουλευόμενο, αλλά και για τον ίδιο τον μέντορα. Το παλαιό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι μέντορες θεωρούνταν αυθεντίες δεν ισχύει πλέον. Συνεπώς, ο μέντορας δεν επιλύει προβλήματα, αλλά είναι περισσότερο ένας καλός ακροατής, ο οποίος ενθαρρύνει και οδηγεί τις σκέψεις του συμβουλευόμενου προς μια γνωστική αναπλαισίωση, όπως αναφέρεται στη Ψυχολογία, δηλαδή την διαμόρφωση εναλλακτικής ερμηνείας μιας δύσκολης κατάστασης.

 

Κουλούρη Αικατερίνη, Ψυχολόγος BCs
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Βαλάση, Δ. (2015). Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής- Μentoring.

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση