Προσομοίωση Προφορικών Εξετάσεων

Η εξέταση των μαθητών με δυσκολίες δε διαφέρει από την εξέταση των υπολοίπων που εξετάζονται γραπτά. Εξετάζονται στα ίδια θέματα, με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με όσους εξετάζονται γραπτά.

Ποιοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης;

Οι προφορικές εξετάσεις αφορούν μαθητές  με αδυναμίες όπως:

 • δυσλεξία,
 • δυσγραφία,
 • δυσαριθμησία,
 • δυσαναγνωσία,
 • δυσορθογραφία,
 • φάσμα αυτισμού,
 • κινητική αδυναμία άνω άκρων,
 • προβλήματα στην όραση.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι μαθητές αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά  τις γνώσεις τους.

Ποιο πρόγραμμα εστιάζει στις προφορικές εξετάσεις;

Στο Κέντρο Αγωγής Παιδιού και Εφήβου «Εξέλιξη»  αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των παιδιών να ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις αυτές, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα «Προσομοίωση Πανελληνίων Εξετάσεων» .

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εκπαιδεύει με μοναδικά ρεαλιστικό τρόπο τους μαθητές που θα δώσουν προφορικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, υποβάλλει τους μαθητές σε ερωτήσεις για πιθανά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων και σε δοκιμασίες που εστιάζουν στην προφορική εξέταση.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Προσομοίωσης Πανελλήνιων Εξετάσεων;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Οδηγίες για Προφορικές Εξετάσεις
 • Δοκιμασία Προφορικής Εξέτασης- Γραπτή και Προφορική Απόδοση
 • Ανατροφοδότηση- Οδηγίες και προτάσεις βελτίωσης.

Τα παιδιά μέσω αυτού του προγράμματος εξοικειώνονται με τον τρόπο της εξέτασης, αποβάλλουν το άγχος και προετοιμάζονται κατάλληλα τόσο γνωστικά όσο και συναισθηματικά!

Ποιο είναι ένα ενδεικτικό πρόγραμμα προσομοίωσης εξετάσεων;

Πού πρέπει να εστιάζει η αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών με ή χωρίς δυσκολίες δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή τους στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλουν, το ενδιαφέρον τους, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν, η δημιουργικότητά τους, η συνεργασία τους με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου.

Η Διεπιστημονική Ομάδα του κέντρου μας στηρίζει έμπρακτα τα παιδιά και τα οπλίζει με εφόδια και γνώσεις!

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση