Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Career Gate Test Ένα αξιόπιστο εργαλείο για καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον!

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Career Gate Test
Ένα αξιόπιστο εργαλείο για καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον!

 

Η αναζήτηση και διασφάλιση του επαγγελματικού μέλλοντος των παιδιών μας αποτελεί  αναμφίβολα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής. Η μεγάλη ανεργία με βάση τα ελληνικά δεδομένα, οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και του διαδικτύου και άλλοι παράγοντες μαρτυρούν ότι πρόκειται για μια σοβαρή απόφαση και όχι, όπως παλιότερα, μια αυθαίρετη επιλογή.

Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε  στους εφήβους μας το Career Gate Test, τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, με τη μορφή της προσωπικής  έκθεσης. Είναι ένα σύγχρονο, σταθμισμένα έγκυρο, αξιόπιστο  και εύχρηστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, που μπορεί να βοηθήσει πρακτικά και άμεσα τους νέους, σε συνδυασμό με τη καθοδήγηση των συμβούλων καριέρας, των εκπαιδευτικών και των γονέων, ώστε να πάρουν την πιο κρίσιμη απόφαση της ζωής τους, αυτή που αφορά την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.

Το Career Gate Test έχει καταρτιστεί με βάση οικονομικά, ψυχομετρικά και εκπαιδευτικά δεδομένα, έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στην πράξη επί σειρά ετών και στηρίζεται σε αναγνωρισμένες διεθνείς θεωρίες επαγγελματικού Προσανατολισμού και ειδικότερα σε αυτήν του John Holland, καθώς και σε πολυετείς έρευνες επιστημονικής ομάδας, υπό την αιγίδα του Θεόδωρου Κατσανέβα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πλέον το  CGT αποτελεί ένα βελτιωμένο ερωτηματολόγιο με υψηλή αξιοπιστία εύρεσης των επαγγελματικών κλίσεων, καθώς έχει εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες και ραγδαίες εξελίξεις της κοινωνίας μας.
Τα συμπεράσματα εκδίδονται άμεσα και περιέχουνε με ακρίβεια το βαθμό ταύτισης της προσωπικότητας του μαθητή με επαγγέλματα που του ταιριάζουν  σε φθίνουσα  κλίμακα, μαζί  με ενδείξεις των προοπτικών τους στην αγορά εργασίας και των διεξόδων τους σε άλλα επαγγέλματα.

Τι είναι;  

Το Career Gate Test  είναι ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που χαρτογραφεί την προσωπικότητα του κάθε ατόμου, όπως κατανέμεται αναλογικά στους έξι τύπους προσωπικότητας του John Holland (πρακτικός, ερευνητικός, καλλιτεχνικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός, οργανωτικός-συμβατικός)
και καταγράφει με ακρίβεια τις πραγματικές κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε ένα άτομο.

Οι διάφορες εκδόσεις του στη σημερινή τους μορφή είναι:

 • CGT K. 16 AE/EE.
 • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για Ανώτατη και Επαγγελματική Εκπαίδευση.
 • CGT K. 16 AE/EE Plus.
 • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για Ανώτατη και Επαγγελματική Εκπαίδευση με μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ.
 • CGT K. 16 AE Plus B.

Πώς υλοποιείται; 

Το CGT χορηγείται εύκολα και σύντομα μέσω υπολογιστή σε διάστημα περίπου 20-45 λεπτά. Ο μαθητής απαντά με «ναι» ή «όχι», σε απλές και κατανοητές ερωτήσεις, ενδιαφερόντων και προτιμήσεων, όπως π.χ. : «θα σε ενδιέφερε να διδάσκεις σε παιδιά;», «θα σε ενδιέφερε να μάθεις με ποιο τρόπο λειτουργεί μια ηλεκτρική μηχανή;», «θα σου άρεσε να φωτογραφίσεις ένα τοπίο;». Οι απαντήσεις του συγκεντρώνονται αυτόματα σε ειδικό αρχείο λογισμικού.

Τι περιλαμβάνει η εξατομικευμένη προσωπική έκθεση του Career Gate Test;

 • Εμπεριέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ειλικρίνειας που αποκλείει τη δυνατότητα να εκδοθούν αναξιόπιστα συμπεράσματα που δεν προκύπτουν από την πραγματική βούληση του χρήστη.
 • Κατανομή της επαγγελματικής προσωπικότητας του χρήστη σύμφωνα με τους έξι τύπους προσωπικότητας του Holland (πρακτικός, ερευνητικός, καλλιτεχνικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός, οργανωτικός-συμβατικός).
 • Διασυνδέσεις με το εκπαιδευτικό σύστημα και επισημαίνονται ποια από τα επαγγέλματα αυτά έχουν θετικές ή περιορισμένες προοπτικές στην ελληνική, και διεθνή αγορά εργασίας καθώς και οι πιθανές διέξοδοί τους σε άλλα επαγγέλματα ή εξειδικεύσεις.
 • Έγχρωμα ιστογράμματα και πίνακες με αναλυτικά, περιεκτικά και κατανοητά κείμενα.
 • Εξέταση του βαθμού θέλησης (επίπεδα αυτοεικόνας και αποφασιστικότητας), και βαθμού συνέπειας και μεθοδικότητας.
 • Αναφορά στα 33 κυρίαρχα επαγγέλματα που ταιριάζουν στο εκάστοτε επαγγελματικό προφίλ, με αναφορά στις προοπτικές τους στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Διασπορά των προσωπικών ενδιαφερόντων και κλίσεων κάθε ατόμου σε δεκαέξι ή δεκαεπτά μεγάλες ομάδες και υποομάδες αντίστοιχα της «ταξινόμησης Κ.16 ή Κ.17», στις οποίες υπάγονται επαγγέλματα της ανώτερης, ανώτατης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
 • Μετά από την κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόντων σε 16 ή 17 κατηγορίες, εξειδικεύονται σε 6 επικρατέστερες κατηγορίες επαγγελμάτων, που ταιριάζουν περισσότερο στον καθένα.
 • Με βάση τα πορίσματα του τεστ, την γενική και ειδική εικόνα, κάνουμε χρήση του χρυσού κανόνα για τις σωστές επιλογές επαγγελμάτων και σταδιοδρομίας που υπάρχουν για τον συμβουλευόμενο.

 

Πώς θα βοηθήσει;

Το τεστ μέσω της προσωπικής έκθεσης του κάθε μαθητή εξάγει συγκεκριμένα αποτελέσματα προκειμένου να δείξει ποια επαγγέλματα ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά του. Σε συνδυασμό με την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη και ανάλυση από έμπειρους και πιστοποιημένους συμβούλους, το τεστ μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο οδηγό που συμβάλει στις εύστοχες επιλογές σταδιοδρομίας. Με την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, ο μαθητής είναι σε θέση να ανακαλύψει και να στοχεύσει σχολές και επαγγέλματα που ταιριάζουν με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητά του.

Πότε πρέπει να το κάνω;

 

Η ιδανική ηλικία –λόγω και των ιδιαιτεροτήτων του εκπαιδευτικού μας συστήματος- για ένα μαθητή/τρια είναι όταν βρίσκεται στην Α’ Λυκείου, δίχως να σημαίνει πως και σε μεγαλύτερη ηλικία δεν μπορεί να υλοποιηθεί με εξίσου θετικά αποτελέσματα αλλά και να συμβάλει καθοριστικά στη λήψη εύστοχων αποφάσεων.

 

Πού μπορώ να το κάνω;

 

Το τεστ υλοποιείται στο κέντρο Παιδιού και Εφήβου «Εξέλιξη», στα υποκαταστήματα της Σπάρτης και στο υποκατάστημα στους Μολάους.

Στο κέντρο Παιδιού και Εφήβου «Εξέλιξη» έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ατομικής συμβουλευτικής το οποίο με τη βοήθεια ψυχομετρικών εργαλείων εξετάζει ταλέντα, κλίσεις, επιδόσεις, οικογενειακό  περιβάλλον και άλλα δεδομένα βοηθώντας το παιδί στη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: Η καλύτερη αμοιβή όλων μας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά για να πάρουν καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον γιατί το μέλλον είναι μεγαλύτερο από το παρόν !

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση