Τι σημαίνει διαφοροποιημένη μάθηση;

 Διαφοροποίηση σημαίνει ‘αλλαγή ιδεών’, σημαίνει ‘τροποποίηση’.

Ο κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ανάγκες και δυσκολίες, έχει διαφορετικά κίνητρα και διαφορετικό στυλ μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν οφείλουν να παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο το διδακτικό περιεχόμενο και να δίνουν πολλαπλές επιλογές. Με αυτόν τον τρόπο κάθε μαθητής μπορεί να μάθει και να αναπτύξει τις ικανότητες του.

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης νοείται ως μια διαδικασία κατά την οποία γίνονται τροποποιήσεις σε διάφορους τομείς ώστε η μαθησιακή διαδικασία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών.

Οι τομείς πάνω στους οποίους γίνεται η διαφοροποίηση είναι οι εξής:

 1. Διαφοροποίηση στο περιεχόμενο

 

 • Ως προς την ποιότητα
 • Ως προς την ποσότητα
 • Ως προς τη δυνατότητα επιλογής

 

 1. Διαφοροποίηση της πορείας 
 • Εκκίνηση διδασκαλίας από προϋπάρχουσες γνώσεις
 1. Διαφοροποίηση περιβάλλοντος

Ένα περιβάλλον μαθητοκεντρικό όπου

 • Υπάρχει ποικιλία υλικών
 • Προβάλλεται η αυτονομία
 • Συνδέει την εμπειρία του σχολείου με την καθημερινότητα
 1. Διαφοροποίηση ως προς τον στόχο και το αποτέλεσμα
 2. Διαφοροποίηση ως προς την αξιολόγηση 
 • Συνεχής, διαγνωστική, ανατροφοδοτική αξιολόγηση

Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης μάθησης στηρίζεται:

 • Στην ετοιμότητα του μαθητή
 • Στα ενδιαφέροντα του μαθητή
 • Στον τρόπο μάθησης του μαθητή

Για την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας υπάρχουν διάφορες στρατηγικές όπως αναφέρει η Tomlinson (2000):

 • Διαφοροποιημένες ερωτήσεις
 • Συνεργατική λύση προβλήματος
 • Ανεξάρτητη μελέτη
 • Μαθησιακά συμβόλαια
 • Κέντρα μάθησης
 • Πολλαπλά κείμενα
 • Σταθμοί μάθησης

Αυτές είναι μερικές στρατηγικές που ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ωστόσο χρειάζεται ευελιξία και πρωτοβουλία από τον κάθε εκπαιδευτικό για να εφαρμόσει την κατάλληλη τεχνική που θα βοηθήσει τον μαθητή.

Στόχος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι ο κάθε μαθητής να αναδείξει την αξία του, να μπορέσει να ενταχθεί στο μαθησιακό περιβάλλον και να είναι ενεργός μέσα σ’ αυτό.

Βιβλιογραφία

Μ. Κουτσελίνη – Ιωαννίδου , Ι. Ε. Πυργιωτάκης (2015). Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Αθήνα: Πεδίο

Μπασκουρέλου Δήμητρα

Παιδαγωγός

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση