Διδασκαλία στρατηγικών μάθησης: εφαρμογές

Είναι συχνό φαινόμενο τη σημερινή εποχή, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, να δείχνουν αδυναμία και στις στρατηγικές μάθησης. Η προσπάθειά τους να θυμηθούν όλο και περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι μαθαίνουν, έχει ως συνέπεια τη μείωση των μνημονικών τους ικανοτήτων. Συνήθως, οι μαθητές αυτοί χρησιμοποιούν διαφορετικούς – δικούς τους τρόπους απομνημόνευσης, αλλά μεγαλώνοντας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τη διαδικασία της μάθησης, οι οποίες συνεχώς μεγαλώνουν. Γι’ αυτόν τον λόγο, κρίνεται αναγκαίο να διδάσκονται στρατηγικές μάθησης στα παιδιά, ώστε να μάθουν σωστούς τρόπους να αποκτούν τις γνώσεις.

Γιατί όμως διδάσκονται στρατηγικές;

Eκτός του να μάθουν οι μαθητές πώς πρέπει να μαθαίνουν, όπως προ είπαμε, για να ενισχύσουν την εύκαμπτη σκέψη τους, να ενθαρρύνουν την ανεξάρτητη μάθηση τους και να προσπεράσουν τις αδυναμίες τους.

Ποιες είναι οι στρατηγικές που πρέπει να διδαχτούν;

Να μάθουν να θυμούνται, να οργανώνουν, να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να ελέγχουν. Η επανάληψη, καθώς και η οργάνωση σημειώσεων και καθηκόντων που έχει να εκπληρώσει ο κάθε μαθητής σημειωμένα με έντονα χρώματα, είναι σίγουρα βοηθητικές μέθοδοι οργάνωσης τόσο των δραστηριοτήτων, όσο και της σκέψης τους. Σημαντικός είναι και ο ρόλος ανάπτυξης των γνωστικών πλαισίων (γνωστικοί και νοηματικοί χάρτες), καθώς και οπτικά βοηθήματα, τα οποία θα σταθούν αρωγοί των μαθητών στην οργάνωση πληροφοριών μάθησης και την επεξεργασία γραπτών κειμένων. Εξίσου σημαντική είναι η σωστή καθοδήγηση εύρεσης λέξεων – κλειδιών από τους μαθητές, η σύλληψη κεντρικής ιδέας και η κωδικοποίηση εννοιών που θα οδηγήσει στο συμπέρασμα. Μία από τις μεθόδους που κεντρίζει το ενδιαφέρον στα παιδιά είναι η στρατηγική του αστεριού.

Μία ακόμη βοηθητική μέθοδος, είναι ο χάρτης ιστορίας (Ιστορία Γ’ Γυμνασίου, Φιλική Εταιρεία, ενότητα 7, σελ.28):

Ιφιγένεια Κουτσουμπού

Βιβλιογραφία:

Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Τι & Γιατί. Αθήνα: Πεδίο

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση