Παράλληλη Στήριξη & Ενθάρρυνση της επικοινωνίας με το μαθητή με ΕΕΑ

Ο ρόλος του θεσμού της παράλληλης στήριξης είναι η προαγωγή της ένταξης των μαθητών με ΕΕΑ. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Αρχικά ,είναι χρήσιμο να ενισχυθούν τα 3 βασικά βήματα έναρξης και διατήρησης της επικοινωνίας.

 

  1. Σταματάτε, ακούτε και περιμένετε
  2. Παρακολουθείστε και ακούστε τις προσπάθειες για ανταπόκριση
  3. Απαντήστε θετικά στις προσπάθειες

Η επικοινωνία πρέπει να αφορά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η έναρξη επικοινωνίας πρέπει να σχετίζεται με εναλλασσόμενα μέλη του σχολείου(πχ. Δάσκαλος τάξης, συμμαθητές, διευθυντής).

Προτείνεται να : 

  • Δώσετε την ευκαιρία να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες μέσα από φυσικές δραστηριότητες με λίγους συμμαθητές.
  • Να δομήσετε δραστηριότητες όπου θα υπάρχουν προκαθορισμένες σχέσεις και τρόποι αλληλεπίδρασης(Σκαλουμπάκας, 2013).

 

Είναι χρήσιμο εργαλείο για το συνοδό παράλληλης στήριξης να διδάξει

Εξατομικευμένα επικοινωνιακές δεξιότητες, να   κάνει  επαναλήψεις συμπεριφορών  και να  μορφοποιήσει  συμπεριφορές μέσα από φυσικές καταστάσεις τις παρακάτω δεξιότητες:

 

τη σειρά στη συνομιλία –τη φιλοφρόνηση –τη διαπραγμάτευση – την ανταπόκριση – την πρόσκληση– την αναμονή – το χαιρετισμό – τη διόρθωση διακοπών – τη συμμετοχή – την αποδοχή των απαντήσεων των άλλων – την αποδοχή των επιτυχιών των άλλων – την ανάληψη της αρχηγίας – την ακολουθία των ιδεών των άλλων  και τέλος  το πείραγμα και το αστείο.

 

 

Μάρθα Ι.Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση