Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες των παιδιών τυπικής ανάπτυξης , καθώς και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχεδίασε πρωτότυπα προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Τα προγράμματα χωρίζονται σε Ομαδικά και Εξωτερικά Προγράμματα και είναι οργανωμένα με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων κοινωνικοποίησης όλων των παιδιών. Απώτερος στόχος όλων των προγραμμάτων είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην ομάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, καθώς και των παιδιών με ΕΕΑ.

Η εξειδικευμένη προσέγγιση και η ύπαρξη συγκεκριμένης στοχοθεσίας διαφοροποιούν τα προγράμματά μας από τα άλλα προγράμματα που εφαρμόζονται σποραδικά και χωρίς κατάλληλο σχεδιασμό.

Τα προγράμματα που λειτουργούν στον χώρο μας είναι τα εξής.

Ομάδες Έκφρασης Θεατρικού Παιχνιδιού

Ψυχοκινητικότητα

Κοινωνική Λέσχη / Ομάδα Ψυχαγωγίας

Ομάδα Κοινωνικών Δεξιοτήτων για Παιδιά με ΔΑΦ

Ομάδα Κοινωνικό-Συναισθηματικής Ανάπτυξης για Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης

Εξατομικευμένα Προγράμματα Φυσικής Αγωγής για ΑΜΕΑ